Tradition og fornyelse er opskriften på succes


Rune Kallager, formand for H.C. Andersen Festspillene siden 2010 - og menigt bestyrelsesmedlem og næstformand siden 2006

Han har professionaliseret bestyrelsesarbejdet og vendt underskud til et sundt regnskab. Det hele handler om løbende udvikling med respekt for traditionen, forklarer formand Rune Kallager.

Lad os lige starte med at slå fast, at H.C. Andersen festspillene på ingen måde bare er en forretning, der skal tjene penge. Men når det er sagt, er det nu en gang formand Rune Kallagers filosofi, at jo stærkere man står økonomisk, desto flere muligheder har man. Derfor var det også hans klare fokus, da han trådte ind i H.C. Andersen Festspillenes bestyrelse i 2006, at man

 skulle professionalisere arbejdet omkring festspillene, så man i højere grad end tidligere fik en strammere styring og mere fokus på økonomien.

”Før havde man en underskudsgaranti fra Odense Kommune”, forklarer Rune Kallager og fortsætter:

”Jeg havde fornemmelsen af, at vi her havde noget unikt, der var udviklingsmuligheder i”.

Derfor blev underskudsgarantien, altså en sikkerhed for, at Odense Kommune ville lukke det hul, der måtte opstå, til et decideret tilskud, og arbejdet for
at gøre H.C. Andersen Festspillene til en rentabel forretning gik i gang.

”Det var urimelige vilkår. Vi måtte starte op på bar bund hvert år”, forklarer formanden, der i stedet har været med til at sørge for, at festspillene nu har
en mindre egenkapital til de anskaffelser, der er behov for.

Det øgede fokus på økonomi og drift har også betydet, at der har været råd til at skabe en helt ny forestilling til jubilæet, og det er formanden
naturligvis ovenud begejstret for.

Gammel teaterdrøm
Men for at det hele nu ikke skal lyde som tal og fokus på økonomi, er det glæden ved teater og festspil, der i første omgang fik Rune Kallager ind
i bestyrelsesarbejdet. Han blev i forbindelse med valget i 2005 udpeget af Odense Kommune som byrådets repræsentant i festspillenes bestyrelse. Odense Kommune har valgt ikke længere at have en plads i bestyrelsen, og derfor udløber Rune Kallagers mandat med udgangen af 2013.

”Jeg har altid været engageret i teater og musik, og jeg havde en lille skuespillerdrøm som barn, jeg dog ikke gjorde det store ved”, fortæller han med et smil.

”Da muligheden for at arbejde med teater så bød sig, skulle det prøves af”, fortsætter han.

”Det vigtigste, når man arbejder med festspillene, er lysten til at give, for man får så meget igen. Belønningen er alle timerne værd, og sammenholdet og nærværet er helt unikt. Det er en fantastisk glæde at arbejde med så dygtige børn”, siger formanden glad.

Succes skaber succes
Efter det første år som bestyrelsesmedlem så Rune Kallager potentialet i festspillene og tænkte over, hvordan man kunne udvikle på det, så man fik skabt en bedre forretning.

”Vi er så gode, så hvorfor er vi ikke endnu større, tænkte jeg. Og når man kigger på det, finder man ud af, at succes skaber mere succes. Hvis vi har mange gæster, kommer der flere gæster”, forklarer han.

Noget af det, der har været vigtigt for Rune Kallager, er, at bestyrelsen skal være en arbejdende bestyrelse. Førhen var bestyrelsen udpeget af forskellige instanser, som også Rune var, da han kom med – i dag sidder medlemmerne der, fordi de ønsker at bidrage aktivt, og der er nu tale om en arbejdende bestyrelse, forklarer Rune.

”Bestyrelsen er den øverste instans, og vi træffer de endelige beslutninger. Mit job er at have kontakten til kommunen og at ansætte det kunstneriske team”, siger Rune Kallager om sin egen rolle som formand.

Historien er vigtig
Som formand har det også været Rune Kallagers opgave at koordinere alt det, der skulle ske frem mod jubilæumsåret, og ideen til at få skrevet H.C. Andersen Festspillenes historie.

”Det er vigtigt at fortælle om det, der har været. Alle skal kunne læse historien om, hvilke tanker der er gjort, og hvis vi ikke havde fået skrevet det ned nu, kunne det risikere at være gået tabt”.

”Historien om H.C. Andersen Festspillene er en vigtig del af Odenses kulturhistorie, og derfor er historien central. Vi har overlevet tv, vi har overlevet computeren”, forklarer Rune Kallager.

Frihed under ansvar
Tidligere var hele setuppet omkring festspillene mindre styret, mens alt i dag er skemalagt og nedskrevet, forklarer Rune Kallager, der ikke ser det som sin opgave at løse alle opgaver, men derimod som en samlende figur, der har det kølige overblik.

”Det er vigtigt, at jeg er til at få fat i, og at jeg er til stede. Jeg bestemmer ikke alting, men giver frihed under ansvar, selvom jeg gerne vil vide, hvad der sker. Jeg hader overraskelser”, siger han med et smil og uddyber:

”Hvis kagen er god, skal man kende opskriften. Hvis det hele altid er på slump, bliver det indimellem en succes, andre gange en fiasko. Jo mere professionelle vi bliver, jo større er vores chance for succes”.

Altid plads til forbedring
Og netop det med at blive mere professionelle er noget, der kontinuerligt bliver vendt tilbage til. Både, når man taler med Rune Kallager, men også i beskrivelsen fra folk i og omkring festspillene. Rune Kallager bliver selv ved med at blive begejstret over det høje niveau.

”Det er imponerende, at vi kan blive ved med at løfte det og forbedre rammerne. Når man gør rammerne bedre, kan alt det inden for rammerne også vokse endnu mere. Og det, at det er mere professionelt, gør det hele lettere at styre,” mener han og fortsætter:

”Vi skal hele tiden forbedre os, og vi skal udfordre os selv. ”Kan ikke” findes ikke her. Vi kan hele tiden forbedre os, og det er vigtigt, at vi er visionære og ser muligheder. Den dag, jeg ikke kan se flere udviklingsmuligheder, er det på tide at stoppe”.

Hele tiden fornyelse
I det hele taget ligger udvikling med respekt for traditionen Rune Kallager på sinde, og hvis festspillene skal sikres mindst 50 år mere, er løbende tilpasning vejen frem, forklarer han. 

”Der skal hele tiden ske en udvikling, og forestillingerne skal tilpasses den tid, vi lever i. De børn, der kommer og ser forestillingen i dag, de kommer igen med deres egne børn. Derfor handler det om at skabe en oplevelse for de børn og vise et alternativ til tv og computerspil. Hvis vi skal have en berettigelse, skal niveauet være højt, for der er så mange tilbud,” mener han.

”Vi skal holde fast i og værne om det produkt, vi har – og så skal vi samtidig udvikle det løbende, så det er tidssvarende. Vi skal holde fast i grundsubstansen, selvom vi udvikler løbende. Vi skal imponere, og vi må aldrig blive middelmådige. Det er opskriften på succes,” fastslår formanden.

Tilmelding nyhedsbrev