Svinedrengen (1965)

Opført på friluftsscenen i Den Fynske Landsby fra den 1. juli til 31. juli 1965.

Om forestillingen:
Den 1. juli 1965 havde vi premiere på vores første festspil "Svinedrengen", som var iscenesat og startet på initiativ af skuespiller Klaus Pagh. Eventyret blev dengang læst op af sangeren Freddy Albeck, der var klædt ud som H.C. Andersen, mens en flok børn og levende grise mimede til. Freddy Albeck havde faktisk en sådan ydre lighed med H.C. Andersen, at Klaus Pagh opgav at give ham en kunstig næse på; Albecks egen lignede digterens bedre!

Det første år gik vi under navnet H.C. Andersen Festival, og idéen til dette initiativ havde Klaus Pagh fået, da han på en tur til New York havde set en legetante læse eventyr op for børn ved statuen af den berømte digter i Central Park. Klaus Pagh undrede sig over, hvorfor man ikke havde noget lignende herhjemme, og i løbet af efteråret 1965 formede ideen sig derfor om at udnytte friluftsscenen i Den Fynske Landsby; en idé som Odenses turistchef Jørn Erik Schreiner bakkede op omkring.

Den 30. april 1965 fik Klaus Pagh tilladelse af Ministeriet for kulturelle anliggender til at opføre forestillinger på friluftsscenen i Den Fynske Landsby, underskrevet af kulturminister Hans Sølvhøj, og herefter gik arbejdet i gang med at finde børneskuespillere til forestillingen. Alle blev de hentet fra den lokale danseskole, og hele juni måned blev brugt på at afholde prøver.

Premieren på "Svinedrengen" forløb fint og blev rost i høje toner i aviserne. Det hele var så fynsk og så "Andersen'sk", at det var en fornøjelse, og børnene spillede deres roller flot og professionelt, skrev Jyllands-Posten.

Der blev hver dag spillet to forestillinger - én på engelsk om eftermiddagen og en på dansk om aftenen, og da forestillingen i høj grad baserede sig på oplæsning, havde forestillingen den varighed, som det tog at læse eventyret.

Det regnede dog meget i løbet af denne første sæson, og dette havde indvirkning på indtjeningen og tilskuertallet, som man gentagende gange forsøgte at forøge med diverse tiltag; bl.a. en avishatte-konkurrence, som blev suppleret med en grisejagt, hvor seks drenge skulle fange forestillingens løsslupne grise!

Det hjalp dog på humøret, da svensk-amerikanske tv-producenter i slutningen af juli skrev kontrakt med Klaus Pagh om at producere en farvefilm på ca. 25 minutter med Svinedrengen til salg til tv-stationer verden over.

Begyndelsen på en lang tradition var indledt.

Produktionen:
Iscenesættelse: Klaus Pagh

Eventyrdigteren: Freddy Albeck
Kejseren: Bengt Nielsen
Prinsessen: Yvonne Nielsen
Prinsen: Stephen Madsen
samt en masse andre herlige børn og unge.

Tilmelding nyhedsbrev